طرح بسیج کنترل فشارخون
جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان نیمسال اول 99 - 98
فرم در خواست تولید محتوای الکترونیکی
برگزاری نخستین دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده
برگزاری آزمون آداب پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بازدید معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از ایستگاه های طرح ملی فشار خون در بویراحمد
برگزاری آزمون میان دوره ای علوم پایه و پیش کارورزی

نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد آموزشی معاونت چه میزان است؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف