آئین نامه ها، فرم ها و جداول مورد نیاز ترفیع سالانه اعضای هیات علمی

   دانلود : فرم_ترفیع_سالانه_اعضا_هیات_علمی.docx           حجم فایل 36 KB
   دانلود : فرایند_ترفیع_پایه.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : آئین نامه ترفیع و رکود.pdf           حجم فایل 2128 KB