مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر جانمحمد ملک زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه، گروه علوم تغذیه 

پست الکترونیک: 

تلفن تماس : 33233707-074

نمابر : 33235150-074

        مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج انجام کلیه امور آموزشی دانشجویان و دانش آموختگان اعم از پذیرش، ثبت نام، نظارت بر اجرای مقررات آموزشی، برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین صدور مدارک تحصیلی دانش آموختگان را عهده دار می باشد.