آدرس پستی : یاسوج خیابان شهید دکتر جلیل پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی - جنب بیمارستان امام سجاد (ع) مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کد پستی :94799 75919

لیست شماره های تماس

مدیریت : 2233707 0741

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

آقای محسن سجاد پور

رئیس اداره امور آموزشی و معاون مدیر آموزشی - صدور مدارک تحصیلی

07433235145

2

خانم لیلا مهدوی

مدیر سیستم سما – مسئول آمار وزارتخانه و مسئول پرتال فارغ التحصیلان

07433235149

3

آقای اردشیر یزدانفر

انجام امور آموزشی دانشکده بهداشت و نظام وظیفه

07433235145

4

خانم مدینه صالحی

انجام امور نقل و انتقال و میهمانی و دروس عمومی و معارف اسلامی

07433235149

5

خانم سکینه ماندنی زاده

انجام امور آموزشی دانشکده پیراپزشکی

07433235145

6

خانم آمنه هاشمی

انجام امور آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

07433235145

7

خانم طوبی بشیری نیا

انجام امور آموزشی دانشکده دندانپزشکی و تحصیلات تکمیلی

07433235145

8

خانم شیرین فروزان زاد

مسئول بایگانی دانشجویی

07433235145

9

خانم سکینه دارفرین

تایپیست

07433235145

10

خانم فرزانه رحمانی

مسئول دفتر مدیریت آموزشی

07433235145

11

آقای عبداله شاهین فر

مسئول دبیرخانه

07433235145

12

آقای محمد علی عباسی

متصدی امور دبیرخانه

07433235145

 

پست الکترونیکی : modir.edu@yums.ac.ir