مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان کاردانی ،کارشناسی ، دندانپزشکی و پزشکی عمومی جدیدالورود

 

1 اصل گواهینامه پیش دانشگاهی یا گواهینامه موقت با تصویر

2 اصل گواهینامه سه ساله متوسطه یا گواهی موقت با تصویر

3 اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه با تصویر

4 اصل شناسنامه عکسدار با چهار سری تصویر از تمام صفحات

5 اصل کارت ملی با تصویر

6    12 قطعه عکس ( آقایان ) 6 قطعه عکس ( خانمها )

7 دفترچه بیمه

8 تاییدیه تحصیلی

9 وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت دفترچه آماده به خدمت)