مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان فوریتهای پزشکی ( کارکنان خاص )

1 اصل شناسنامه و تصویر آن

2 اصل کارت ملی و تصویر آن

3 6 قطعه عکس 4*3 پشت نویس شده

4 اصل یا گواهی موقت دیپلم

5 اصل یا گواهی موقت دوره پیش دانشگاهی

6 ریز نمرات 3 ساله متوسطه عکس دار

7 کارت پایان خدمت ( در صورت وجود )

8 تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

9 پوشه فایل گردان زرد و گیره

10 - نامه موافقت جهت ادامه تحصیل از محل کار