نام و نام خانوادگي : شهین تاج آرامش
مدرك تحصيلي:  متخصص زنان و زایمان
مرتبه علمي : استادیار
سمت : سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه
رزومه


 رسالت معاونت آموزشی:
ما عهده دار « تأمین، حفظ و ارتقا سطح سلامت جامعه » از طریق « آموزش و نشر علم، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی» با استفاده از « منابع و فناوری نوین متناسب با فرهنگ جامعه در چارچوب سیاست های ملی در سطح منطقه و کشور » هستیم.
در راستای تحقق اهداف و ارتقاء مستمر کیفیت خدمات خود، درمقابل « آحاد جامعه، مدیران ارشد دولتی مرتبط » پاسخگو می باشیم.
 اهداف کلی :
- ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
- توسعه و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی در گروه علوم پایه و بالینی
- تربیت نیروی انسانی کار آمد و مورد نیاز جامعه
- توسعه بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیتها درکلیه رشته های آموزشی
- ارتقاء کیفی سطح علمی اعضای هیئت علمی
- تقویت انگیزه اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان
- بهبود و اصلاح ساختار نظام آموزشی دانشگاه
- توسعه فن آوری و امکانات نوین آموزشی به منظور ارتقاء فرآیندهای آموزشی
معاونت آموزشي دانشگاه انجام ونظارت كليه امورمرتبط باآموزش دانشگاه راعهده دار مي باشد كه عمده‌ترين وظايف آن بشرح ذيل ميباشد:
- اداره كليه امور آموزشي دانشگاه
- مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط
- نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت و سنجش دانشگاه
- تدوين و پيشنهاد اصول اجرائي امور آموزشي
- نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
- تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه
- برنامه ريزي امور آموزشي با همكاري واحدهاي ذيربط
- نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه
- ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي و اعضاي هيأت علمي
- اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
- تعيين و پيشنهاد شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه
- انجام بررسيهاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها با نيازهاي علمي پزشكي و اقتصادي كشور
- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت امتحانات و پيشرفت كارهاي آموزشي دانشگاه
- برقراري ارتباط با ساير مؤسسات آموزشي, واحد هاي موجود در حوزه معاونت آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور انجام مبادلات علمي
 اسامی مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه :
مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر جانمحمد ملک زاده
مدیر مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی دکتر پرویز آقایی برزآباد
مدیر آموزش مداوم دانشگاه خانم دکتر تهمینه بختیاری
مدیر امور هیات علمی دانشگاه
دکتر سجاد خرم روز
مسئول دفتر معاونت آموزشی دانشگاه:
آقای علی نجات رستم نژاد
شرح وظایف:
- انجام وپیگیری کلیه مکاتبات ارسالی به وزارتخانه - دانشکده ها - بیمارستانها- ستاد
- پیگیری ورسیدگی به درخواستها ونیازهای واحد های حوزه معاونت آموزشی
- گردآوری مصوبات کلیه جلسات معاونت آموزشی و پیگیری مصوبات آن
- ارائه آمار وگزارش عملکردها
- انجام کلیه امور مربوط به روابط عمومی حوزه معاونت آموزشی
شماره تلفکس:33346070-074
آدرس : یاسوج - خیابان شهید مطهری - ستاد مرکزی دانشگاه- ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم
کد پستی : 7591741417
وب سایت : www.amoozesh.yums.ac.ir