مسؤل واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزشی: خانم الهام وحیدیان کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شرح وظایف

کارشناسان واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت آموزشی:

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
سحر علی پور کارشناس فناوری اطلاعات و آمار (معاونت اموزشی و پژوهشی و دانشکده دندان پزشکی) 33346072
سحر راهبری کارشناس فناوری اطلاعات (پردیس دانشجویی) 32230470
بهنام هوشیاری کارشناس فناوری اطلاعات (پردیس دانشجویی) 32230470