مسؤل واحد فناوری اطلاعات معاونت آموزشی: خانم سحر راهبری کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

شرح وظایف

کارشناسان واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت آموزشی:

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
سحر علی پور کارشناس فناوری اطلاعات و آمار (پردیس دانشجویی) 32230470
الهام وحیدیان
کارشناس فناوری اطلاعات (پردیس دانشجویی) 32230470
بهنام هوشیاری کارشناس فناوری اطلاعات (پردیس دانشجویی) 32230470
پریرخ سیاهپور کارشناس فناوری اطلاعات(معاونت اموزشی و پژوهشی و دانشکده دندان پزشکی) 33346070