آدرس: استان کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج- بلوار مطهری- دانشگاه علوم پزشکی-ساختمان معاونت آموزشی و پژوهش و فناوری- طبقه اول

کد پستی: 7591741417

تلفن: 33346070-074

فکس: 33346071-074