نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد آموزشی معاونت چه میزان است؟

عالی (25%)

145

خوب (16%)

94

متوسط (15%)

85

ضعیف (44%)

259


تعداد کل اراء :(583)