نظر سنجی

میزان رضایت شما از عملکرد آموزشی معاونت چه میزان است؟

عالی (25%)

145

خوب (16%)

95

متوسط (15%)

85

ضعیف (44%)

260


تعداد کل اراء :(585)

تقویم

فرم ها

فرم ها

برای دانلود فرمهای زیر به ترتیب روی فایل مورد نظر کلیک کنید.

1- فرم مرخصی تحصیلی

2-فرم انتقال دائم

3-فرم تسویه حساب

4-فرم انتقال به صورت میهمانی

5- فرم درخواست کمیسیون موارد خاص

6- فرم استشهاد محلی

7- تعهدنامه

8- دستورالعمل مربوط به صدور المثنی ریزنمرات

9- دستورالعمل مربوط به صدور المثنی گواهینامه

   دانلود : المثنی_گواهینامه.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : المثنی_ریزنمرات.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : استشهاد_محلی.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : تعهدنامه1.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : فرم_درخواست_کمیسیون_موارد_خاص.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : enteghal_daem_3776.doc           حجم فایل 47 KB
   دانلود : morkhasi_tahsili.doc           حجم فایل 32 KB
   دانلود : tasveye_hesab.doc           حجم فایل 50 KB
   دانلود : enteghal_be_sorat_mihman.doc           حجم فایل 46 KB